Проверявате ли готовите продукти?

2021-09-22

Да, всяка стъпка от производството и готовите продукти ще бъдат проверени от QC отдел преди изпращане.